วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

· การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แบ่งเป็น High Involvement และ Low Involvement

· ซึ่งการตัดสินใจซื้อ Fiction Yaoi ของผู้บริโภค เป็นแบบ Low Involvement ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ

o ตระหนักถึงปัญหา คือ การที่ผู้บริโภค เจอกับแรงกระตุ้น และเกิดความรู้สึกอยากซื้อ อยากอ่าน
o ค้นหาข้อมูลแบบ Passive คือ การอ่าน comment ที่ผู้อ่านคนอื่น post เอาไว้, การเข้าไปลองอ่านเรื่องย่อก่อน ซึ่งส่วนใหญ่นักเขียนจะลงทั้งเรื่องให้ผู้อ่านทั้งหมด และหากลองอ่านแล้วชอบ ก็จะมีการซื้อเก็บไว้
o ตัดสินใจซื้อ คือผลของการหาข้อมูลว่า ถ้าชอบถูกใจ = ซื้อ / ไม่ชอบไม่ถูกใจ = ไม่ซื้อ
o ประเมิณตราหลังการซื้อ ส่วนใหญ่ไม่มีเนื่องจากผู้อ่านได้อ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วจากทางเว็บไซต์

· กลยุทธ์สำหรับการซื้อแบบ Low Involvement Product ต้องคำนึงถึงเกณฑ์การตัดสินใจเหล่านี้คือ
o ผู้บริโภคมักซื้อ Fiction Yaoi จากแหล่งที่คุ้นเคย นักเขียนที่ชื่นชอบเคยติดตามผลงานมาก่อนแล้ว
o ผู้บริโภคมักมีแนวโน้มที่จะซื้อตราเดิมในคราวที่แล้ว ถ้าให้ผลที่รับได้ ดังนั้นการสร้างประสบการณ์ในการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจแต่แรกเริ่มเป็นสิ่งที่สำคัญ
o อาจเกิดการซื้อแบบ Impulse Buying ได้ เนื่องจาก Fiction Yaoi เป็นสินค้าราคาไม่สูง ทำให้ไม่ต้องไตร่ตรองมากก่อนการซื้อ สามารถถูกกระตุ้นให้เกิดการซื้อด้วยอารามณ์ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น